Apartamenty Baltic Pearl

Regulamin

Prosimy o zapoznanie się z zasadami obowiązującymi w Baltic Pearl.

 1. Pokoje wynajmowane są na doby. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00, a kończy się o godzinie 10:00 ostatniego dnia pobytu.

 2. Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem rezerwacji pokoju. W przypadku wcześniejszego wyjazdu, niż w rezerwowanym przez Państwa terminie, należność za całość pobytu nie ulega zmianie.

 3. Klienci zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe. W celu potwierdzenia tożsamości Klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960).

 4. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 7:00.

 5. Klient nie może przekazać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

 6. Osoby odwiedzające proszone są o opuszczenie obiektu do godziny 22:00.

 7. Obsługa może odmówić dalszego świadczenia usług osobom naruszającym porządek i zasady regulaminu w trakcie przebywania na terenie obiektu, a także może żądać natychmiastowego opuszczenia obiektu bez zwrotu opłaty uiszczonej za pobyt.

 8. W przypadku niezrealizowanego pobytu zadatek przepada w całości na rzecz Baltic Pearl. Jeżeli Klient powiadomi obsługę na min. 14 dni przed planowanym przyjazdem o konieczności zmiany terminu, zaliczka zostanie przesunięta do wykorzystania do końca roku kalendarzowego. Nowy termin zostanie ustalony z pracownikiem Baltic Pearl w miarę możliwości rezerwacyjnych.

 9. Baltic Pearl zastrzega sobie prawo do zmiany rezerwowanego pokoju na inny w razie takiej konieczności.

 10. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia kosztowności, pieniędzy, papierów wartościowych, przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną. a także za utratę lub uszkodzenie samochodu lub innego pojazdu należącego do Klienta..

 11. Klient ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy.

 12. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.

 13. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju będą odesłane na wskazany adres na koszt Klienta. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, rzeczy przechowywane będą przez okres 1 miesiąca, a następnie niszczone.

 14. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych naszych Klientów.

 15. Parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscu wyznaczonym do tego celu.

 16. Ze względu na komfort i bezpieczeństwo naszych Klientów oraz przepisy prawne, obowiązuje CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA wewnątrz apartamentów. 

 17. W momencie otrzymania klucza do pokoju stają się Państwo jego gospodarzami.

 18. Po upływie terminu pobytu Klient jest zobowiązany pozostawić otrzymane klucze obsłudze. Pracownik Baltic Pearl ma prawo sprawdzić stan pokoju przy Kliencie i obciążyć go karą pieniężną za ewentualne zniszczenia w pokoju.

 19. Każde zgubienie kluczy pokojowych  powinno być niezwłocznie zgłoszone obsłudze.

 20. Opłata za zgubione klucze wynosi 100 pln brutto.

 21. Cennik jest integralną częścią regulaminu, a rezerwacja oznacza zgodę na warunki regulaminu.

Wszelkiego rodzaju uwagi lub niedopatrzenia prosimy zgłaszać Obsłudze Baltic Pearl.

Zarząd Baltic Pearl

2
COVID-19
×
U nas zrealizujesz bon turystyczny! Zapraszamy.
Czytaj więcej
Nasze działania w związku z pandemią COVID-19
Sprawdź jakie procedury stosujemy, aby zadbać o bezpieczeństwo naszych Gości.
Czytaj więcej